“Kinderen worden geboren met een natuurlijke gevoeligheid voor muziek. Ze reageren meteen vanaf de geboorte, en zelfs al tijdens de zwangerschap, heel direct en onbevangen op geluiden, liedjes en muziek”.

In het bovenstaande citaat, dat uit het boek “Muziek tussen schoot en school” (uitg De Toorts) komt, lezen we dat kinderen met muzikale vaardigheden geboren worden. Jonge kinderen zijn daarom al voor de geboorte en in de voorschoolse periode zeer ontvankelijk zijn voor muziek. We noemen deze ontvankelijkheid de “gevoelige periode”. Het is de kunst om kinderen in deze “gevoelige periode” zo te stimuleren dat ze de aangeboren muzikale vaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen.

Rita Rikhof Music kan je helpen want zij is een van de specialisten in Nederland op het gebied van de vroeg- en voorschoolse muziekeducatie. (zie curriculum)

Ben je op zoek naar

  • het boek “Muziek tussen schoot en school”
  • een muziekworkshop voor kinderdagverblijf of peuterspeelzaalleidsters?
  • de CD “Muziekplezier voor kinderen van nul tot vier”?
  • Rita Rikhof als Piramide-trainer voor het onderdeel muziek?
  • Rita Rikhof als “Muziek op schoot” specialist

Het kan allemaal!!

Ook met betrekking tot vragen over boeken en muziekcd’s over en voor muziek met kinderen tussen 0 en 4 kunt je bij Rita terecht.