Curriculum vitae

Rita Rikhof (geboren 1957) studeerde Schoolmuziek aan het Twents Conservatorium te Enschede. Na deze opleiding die ze in 1984 afrondde is ze zich verder gaan specialiseren in ‘Muziek op schoot’, ‘Muziek in zwangerschap’ en ‘Muziek in het speciaalonderwijs’.

De afgelopen 25 jaar is Rita op diverse muziekscholen als AMV docente en in het basis- en speciaalonderwijs als vakleerkracht muziek werkzaam geweest.
Haar huidige vaste werkzaamheden bestaan uit het lesgeven aan de oriëntatieklassen op de muziekschool Neede. Voor de gemeente Berkelland is zijn werkzaam als kunst- en cultuurcoördinator voor het basisonderwijs. Rita stelt het kunst- en cultuuraanbod samen, coördineert dit en is tevens aanbieder van muziekprojecten. Rita Rikhof is verder een dag per week ICC-er (Intern Coördinator Kunst en Cultuur) op een school voor speciaal basisonderwijs in Hengelo.

Vanuit haar bedrijfje Rita Rikhof Music geeft ze advies op maat, cursussen en ondersteuning aan o.a. kinderdagverblijven en peuterspeelzalen maar ook aan het basisonderwijs op het gebied van muziek en kunst en cultuur onderwijs. Namens RRMusic werkte Rita 7 jaar als muziekvakleidster op een kinderdagverblijf waar zij aan 19 groepen muziekles gaf. Voor de landelijke organisatie K&P opleidingen ontwikkelt en doceert zij de bijscholing ‘Muziek en beweging in de vroeg en voorschoolse educatie’. Namens deze organisatie geeft zij tevens workshops door het hele land. Rita is ook betrokken bij het onderdeel muziek van de Piramide Methode (Cito Arnhem).

Sinds 2007 is Rita één van de docenten van de post-HBO opleiding ‘Muziek op schoot’. Rita is jaarlijks gastdocent op het ROC Twente en het Twents Conservatorium (ArtEZ). Bij het Twents Conservatorium is zij ook stagebegeleider bij de minor Ortho Pedagagisch Muziek Docent.

Op het gebied van ‘Muziek in de Zwangerschap’ in Nederland is Rita Rikhof pionier en voortrekker. Haar cursus voor zwangeren wordt jaarlijke door diverse mensen in het land gevolgd. De cd ‘Muziek in de Zwangerschap’ met haar zwangerschapsliedjes is door Rita gemaakt in samenwerking met Johannes Bodingius.

In 1997 publiceerde ze met Marijke Albers (muziekdocente) het boek met de bijbehorende cd ‘Muziek tussen schoot en school’ (uitgeverij De Toorts). In 2007 heeft ze samen met gitarist Christian Kuiper de cd ‘Muziekplezier voor kinderen van nul tot vier’ gemaakt.