Muziek op Schoot

Muziek op Schoot is de naam die 20 jaar geleden gegeven is aan de eerste muziekcursus in Nederland van ouders met een baby.

Inmiddels is de naam Muziek op Schoot een geaccepteerd begrip geworden en op veel muziekscholen is de cursus Muziek op Schoot inmiddels opgenomen in het aanbod.

De naam doet vermoeden dat het alleen over muziek met kinderen op schoot gaat. Niets is minder waar. De naam omvat alle cursussen die gegeven worden aan kinderen (met een ouder of verzorger) in de voorschoolse muziekeducatie dus tussen 0 en 4 jaar.

Rita Rikhof is expert op het gebied van Muziek met kinderen tussen 1 0 en 4 jaar.

Op dit moment is ze een van de docenten van de post HBO opleiding Muziek op Schoot. Rita is tevens medeauteur van het boek en dubbelCD “Muziek tussen schoot en school” (uitg de Toorts 1997)

Neem contact op met RRMusic als je

* één of meerdere gastlessen Muziek op Schoot (ook Muziek met dreumesen en Muziek met peuters) voor de kinderen op de kinderdagverblijf of peuterspeelzaal wilt
* leidsters een korte of lange training wilt aanbieden die gaat over eenvoudig het kan zijn om muziek te maken met kinderen tussen 0 en 4 jaar
* met een groepje ouders een erkende Muziek op Schoot docent in huis wilt halen voor één of meerdere activiteiten of lessen. (minimaal 60 min)
* je met leidsters iets te vieren hebt en een leuke muziekavond wilt
* trommeltjes wilt maken (met leidsters of ouders)die met de kinderen tussen 0 en 4 gebruikt kunnen worden
* muziek met jonge kinderen ziet als een interessant onderwerp voor een ouderavond.

Alles is op het gebied van muziek met jongen kinderen is bespreekbaar!